>
המדחום
תכני האתר ו- "המדחום" מוגשים as is כשירות מידע לציבור מטעם מאוחדת ואינם מהווים תחליף לייעוץ ו/או לחוות-דעת וטיפול רפואי שעליך לקבל מהרופא או מהרוקח שלך. השימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. בכל מקרה של ספק, עלייך להתייעץ תמיד עם הרופא המטפל שלך. כל התוצאות (רפואיות או אחרות) שעלולות להווצר לכאורה כתוצאה משימוש באתר זה או בתוכנו אינן באחריות מאוחדת, האתר או צוות האתר וחבריו בכל תנאי.