>
>
מחשבון התפתחות וגדילה.
הזינו את הפרטים הבאים וגלו לאיזה אחוזון של עקומות הגדילה (משקל וגובה) משתייך הילד שלכם:

מחשבון פלאש

מהן עקומות גדילה?
עקומות גדילה הן כלי לניטור התפתחותם של ילדים. העקומות מתארות את התפלגות המשקל, אורך/גובה, מדד מסת גוף - (BMI) ראה להלן והיקף ראש באוכלוסיית תינוקות ופעוטות. ההתפלגויות מבוטאות באמצעות קווי אחוזונים. הנתונים לבניית העקומות נאספו ממספר סקרים לאומיים על ילדים בארצות הברית, לפי אזורים, מאפיינים דמוגרפיים ואתניים שונים וצורות הזנה שונות.

מהו אחוזון?
האחוזון מייצג את אחוז הילדים באותו אורך/גובה או משקל, לדוגמה: קו אחוזון 50 על עקומת משקל לגיל אומר שכ 50%- מהילדים בגיל מסוים נמצאים מתחת למשקל זה וכ 50%- מעליו. אם ילדה בת שנה שוקלת 9.5 ק"ג, ונמצאת על אחוזון 50 בעקומת משקל לגיל, המשמעות היא שכ 50%- מהילדות בגיל שנה שוקלות 9.5 ק"ג או פחות וכ 50%-מהילדות שוקלות 9.5 ק"ג או יותר.

מהי גדילה גופנית בטווח הנורמה?
ממצאי המדידות נמצאים בטווח שבין קו אחוזון 5 ל 95 כולל בכל העקומות הבאות:
אורך/גובה לגיל, משקל לגיל (בדרך כלל הילד נע לאורך קו האחוזון האישי שלו).

מהו ? Body Mass Index - BMI
מדד מסת הגוף. מחושב ממדידות משקל (בק"ג) וגובה (במטרים). מבטא את היחס בין המשקל והגובה ומשקף את מידת חוסר/עודף המשקל. המדד מצביע על כמות רקמת השומן בגוף והינו תלוי גיל ומין.

  לגדול בריא הצלחת המעופפת