"מאוחדת עדיף" הינה תוכנית המעניקה למבוטחים כיסוי רפואי נרחב, כהשלמה לשירותים המוענקים מתוקף סל הבריאות, והיא כוללת שירותים רפואיים בתחומים שונים.

מבוטחי "מאוחדת עדיף" נהנים מנגישות לשירותים רפואיים מתקדמים ומובילים בתחומם, באיכותם המקצועית, בזכות שיתוף הפעולה של מאוחדת עם מרכזים רפואיים שונים בארץ ובעולם.

כל חבר מאוחדת רשאי להצטרף לתוכנית "מאוחדת עדיף", ללא מגבלת גיל או מצב בריאותי.

מכלול השרותים והתנאים המחייבים מופיעים ב"תקנון מאוחדת עדיף".
ניתן לקבל את חוברות התקנון במרפאות מאוחדת או באמצעות אתר האינטרנט.

לפרטים חייגו: 1-700-706-706

"מאוחדת שיא" הינה תוכנית מקיפה ומתקדמת של מאוחדת למתן שירותי בריאות נוספים, המציעה רובד שירותי נוסף, המוגש לחברי מאוחדת המבוטחים במסגרת "מאוחדת עדיף".

מאוחדת עובדת בשיתוף פעולה עם מרכזים רפואיים בארץ ובעולם במטרה להעניק למבוטחי "מאוחדת שיא" כיסוי רפואי נרחב, ובכך מאפשרת מאוחדת למבוטחי "מאוחדת שיא" קבלת
שרותים מקיפים ומובילים בתחומם, באיכות מקצועית ובזמינות גבוהה.

"מאוחדת שיא" נותנת מענה למקרים בהם דרושה תשומת לב מיוחדת כגון: החלמה לאחר ניתוחים מורכבים, , השתלות שיניים, ניתוחים והשתלות במיטב בתי החולים בארץ ובעולם ועוד, כמו גם במצבים שכיחים כגון: שירותים מורחבים בתקופת ההריון והלידה, שירותים בתחום התפתחות הילד, שירותי ביקור רופא ובדיקות מעבדה בבית המבוטח, רפואה משלימה, רפואה מונעת, טיפולי שיניים משמרים לילדים עד גיל 12 חינם ועוד.

כל חבר מאוחדת המבוטח ב"מאוחדת עדיף" רשאי להצטרף ל"מאוחדת שיא" ולהנות ממגוון השרותים שמעניקה התוכנית. ההצטרפות לתוכנית "מאוחדת שיא" אינה תלויה בגיל המבוטח או במצבו הבריאותי.

מכלול השרותים והתנאים המחייבים מופיעים ב"תקנון מאוחדת שיא".
ניתן לקבל את חוברות התקנון במרפאות מאוחדת או באמצעות אתר האינטרנט.

לפרטים חייגו: 1-700-706-706

תחום הסיעוד אינו כלול במסגרת סל השירותים המוגדר בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, על אף שהטיפול בחולה הסיעודי השוהה בביתו או במוסד סיעודי מהווה נטל כספי כבד על החולה
ומשפחתו. לכן מפעילה מאוחדת, באמצעות "הפניקס החברה לביטוח בע"מ", את תכנית הביטוח
הסיעודי "מאוחדת זהב".

במהלך שלוש השנים האחרונות, הוכיחה עצמה "מאוחדת זהב" כאחת התכניות הטובות ביותר הקיימות כיום בתחום הביטוח הסיעודי בישראל. מרבית חברי מאוחדת מבוטחים בתכנית זו.

מכלול השרותים והתנאים המחייבים מופיעים ב"פוליסת הביטוח הסיעודי".
ניתן לקבל את חוברות התקנון במרפאות מאוחדת או באמצעות אתר האינטרנט.

לפרטים חייגו: 1-700-706-706


  הצטרפות למאוחדת  מודיעין